piece kremacyjne – systemy kremacji | WP MKS Romicomp
Polecam KYLOS hosting
Moderowany Katalog Stron
website

Oferujemy szwedzkie systemy kremacyjne Crematec, stosowane w większości krematoriów w Skandynawii, jak również w Europie. Nowoczesna technologia spopielania zwłok, bezpieczna dla środowiska naturalnego, gwarantująca bezpieczeństwo obsługi i poszanowanie godności zwłok osoby spopielanej. Piec kremacyjny Crematec ma doskonałe parametry jeżeli chodzi o utrzymanie temperatury podczas kremacji, emisje spalin kremacyjnych, oraz zużycie paliwa podczas spopielenia. Oferujemy również gotowe systemy dla działających spopielarni zwłok, w których skład wchodzi obok pieca kremacyjnego, urządzeń chłodniczych analizatorów spalin kremacyjnych, również systemy bezdotykowego transportu wewnątrz krematorium, unikalny elektroniczny system identyfikacji zwłok od momentu przyjęcia do krematorium, aż do chwili wydania urny z prochami. System niezawodnie informuje o tym na jakim etapie jest spopielenie, bez udziału operatora. Oferujemy również gotowe projekty technologiczne krematoriów, opis procesu kremacji do celów środowiskowych, analizę oddziaływania na środowisko spopielarni zwłok.